Spanska kurser

Spanska kurser, praktisk information

Kursutbud

Instituto Cervantes erbjuder allmänna kurser i spanska som omfattar alla delar av språket: att tala, förstå, läsa och skriva spanska. Kurserna är totalt 25 timmar och erbjuds på alla nivåer (från nybörjare till avancerad), under olika tider (morgon, eftermiddag och kväll) och med olika intensitet (1, 2 och 5 gånger per vecka).

Instituto Cervantes erbjuder även specialkurser, som har till syfte att utveckla någon särskild del av språket (t.ex. konversation, grammatik, ordförråd…) eller uppfylla särskilda behov av språkinlärning.

Instituto Cervantes elever kan alltid be specialister om råd vilken kurs som passar bäst i under varje steg av inlärningsprocessen.

Gruppens storlek

Gruppens storlek

I allmänhet består en grupp av minst sex och max tolv elever. Vid specialfall och under särskilda omständigheter kan Instituto Cervantes öppna en kurs med färre antal elever eller inkludera en elev i en fulltecknad kurs.

Instituto Cervantes förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om färre än sex elever har anmält sig. I vissa fall kan IC göra undantag och öppna kurser med färre än 6 deltagare. I dessa fall blir det studietimmen 45 minuter istället för 55 minuter dock med full garanti på att inte påverka kursinnehållet.

Studenterna som har anmält sig till en kurs som inte blir av får i förväg information och eventuellt alternativ till annan kurs. Hela kursavgiften återbetalas om det inte blir någon kurs.

Lärare

Lärarna på Cervantesinstitutet har samtliga spanska som modersmål. De har universitetsutbildning, inklusive master- och/eller doktorsexamen, och är specialiserade på undervisning av spanska som främmande språk. De är insatta i såväl aktuella trender som de senaste forskningsrönen inom pedagogik och inlärning, och använder sig av stimulerande metoder som gör varje lektion till en minnesvärd upplevelse.

Språk på lektionerna

På Instituto Cervantes uppmuntrar vi att elever och lärare använder spanska under lektionerna. På så sätt får våra elever ut maximalt av lektionerna och språkinlärningen.

Undantagsvis, på lägre nivåer, kan andra språk användas för att garantera en total förståelse av allt som tas upp på lektionerna.

Språk på lektionerna

Regler för anmälan

Anmälan görs på plats vid Instituto Cervantes kansli eller online.

Studenter, pensionärer och arbetslösa erhåller 10 % på kursavgifter. 15 % rabatt ges till tidigare kursdeltagare på Instituto Cervantes. Dock totalt max rabatt 25 %. Om du uppfyller något/några av de angivna kriterierna för rabatt på kursavgiften måste du uppge detta vid anmälningstillfället. Rabatt kan ej erhållas i efterhand.

Betalning

Anmälningar som görs på plats kan välja att betala med bankkort eller mot faktura som skickas hem till dig efter kallelse. Betalningen online sker via PAYER där du kan välja mellan kortbetalning eller fakturering. Om du väljer fakturering skickas fakturan hem till dig efter kallelse.

Avanmälan/ångerrätt

Anmälan är bindande men om du skulle behöva avanmäla dig gäller din ångerrätt från och med anmälningsdatumet och 14 dagar framåt. Avanmälan sker skriftligt till Instituto Cervantes. Om du avanmäler dig efter ångerrätten och innan en vecka före kursstart betalar du en avgift på motsvarande 10 % av kursavgiften. Om du avanmäler dig inom en vecka före kursstart debiteras du en avgift motsvarande halva kursavgiften.

Påbörjad kurs

Om du avbryter din påbörjade kurs blir det ingen ersättning. Om du avbryter din påbörjade kurs på grund av sjukdom ber Instituto Cervantes dig skicka ett relevant läkarintyg snarast så ersätts du för de outnyttjade kvarstående lektionerna. Ingen återbetalning sker för eventuell frånvaro från lektionstimmar.

Om förutsättningarna (tid, veckodag eller kursstart) för kursen ändras på initiativ av Instituto Cervantes, återbetalas hela kursavgiften. Instituto Cervantes förbehåller sig dock rätten att vid behov byta lärare under pågående kurs, ställa in kurser med färre än sex anmälningar samt på grund av ”force majeure”. I vissa fall kan Instituto Cervantes göra undantag och öppna kurser med färre än 6 deltagare. I dessa fall blir det en studietimme på 45 minuter istället för 55 minuter dock med full garanti på att inte påverka kursinnehållet. Vid byte av kurs, nivå, dag eller tid på kursdeltagarens initiativ tas en administrativ avgift ut. Om något/några av de angivna kriterierna uppfylls för rabatt på kursavgiften måste detta uppges av eleven vid anmälningstillfället. Rabatt kan ej erhållas i efterhand.

Kurslitteratur

Studenterna är ansvariga för att själva införskaffa kurslitteratur. All litteratur finns att köpa till rabatterat pris i bokhandeln.