Om

Instituto Cervantes grundades 1991 av spanska staten i syfte att främja det spanska språket samt den spanska och latinamerikanska kulturen runt om i världen. Arbetet leds av en styrelse bestående av ett 30-tal representanter från den spanska och latinamerikanska kultur- och litteraturvärlden.

Språk på lektionerna

Instituto Cervantes samarbetar med universitet, museer, biografer, gallerier, teaterhus, förlag och andra kulturinstitutioner såväl i Sverige som i Spanien och Latinamerika. De fungerar som en mötesplats för specialister inom olika ämnesområden och bjuder in forskare och författare till samtal, debatter och föreläsningar inom ämnen som litteratur, lingvistik, konst, film, historia och en hel del annat.

I det omfattande kulturprogrammet erbjuds det många aktiviteter, främst då med anknytning till litteratur, konst, teater, dans, musik, arkitektur och gastronomi från den spanskspråkiga världen.