Kursutbud

Kurser i spanska

Instituto Cervantes erbjuder kurser i spanska som omfattar alla delar av det spanska språket: tala, förstå, läsa och skriva. Kurserna om totalt 25 timmar erbjuds på alla nivåer (nybörjare – avancerad), under olika tider (morgon, eftermiddag, kväll) och med olika intensitet (1, 2 eller 5 ggr/v).

Det är viktigt att du som inte är nybörjare gör ett nivåtest innan du anmäler dig.

Konversation i fokus

Konversation i fokus

En kurs för dig som vill förbättra dina kunskaper i spanska och fokusera på konversation, interaktion och flyt i språket. Kurserna är om totalt 12,5 timmar och erbjuds på alla nivåer A2 till C.

OBS! På denna kurs krävs vissa grundläggande förkunskaper även på nybörjarnivån.

Grammatik i fokus

Kursen riktar sig till studenter på medelnivå (B1) som vill fördjupa sina kunskaper i de svårare delarna av den spanska grammatiken (dåtid, konjunktiv, pronomen, etc). Kursen hålls även av lärare specialiserade på dessa moment. Under kursen arbetar du med spanskans grammatiska system och gör både muntliga och skriftliga övningar.

Spanska för barn

Att lära sig ett andra språk tidigt i livet främjar barnets utveckling av modersmålet och hjälper till att utveckla motorik samt den kognitiva och sociala förmågan. Dessutom får barnet möjlighet att lära känna en annan kultur. Under den här kursen får barnen lära sig spanska på ett lekfullt och roligt sätt med en lärare som använder tekniker och material speciellt framtagna för spanskundervisning för barn.

Spanska över internet

För dig som hellre studerar hemma när du har en stund över eller kanske har ett oregelbundet schema, erbjudes internetbaserade kurser i spanska. Aula Virtual de Español (AVE), det digitala klassrummet i spanska, är ett program som specialutformats av Instituto Cervantes och används för spanskstudier i hela världen. Plattformens interaktiva möjligheter och multimediainnehåll skapar ett perfekt verktyg för att lära sig språket och bekanta sig med våra spansktalande länder. Kursen finns på alla nivåer.

AVE på heldistans – uteslutande självstudier

AVE- kursen på heldistans passar dig som vill studera helt på egen hand. Kursen motsvarar cirka 30 timmars självstudier och sker helt utan lärares ledning. Du köper en licens för din kurs och får inloggningsuppgifter som gäller i tre månader.

Skräddarsydda kurser och privatlektioner i spanska

Skräddarsydda kurser och privatlektioner i spanska

  • Privatundervisning
  • Yrkesanpassade kurser

Instituto Cervantes erbjuder även specialanpassade kurser för grupper, kurser i affärsspanska samt privatundervisning. Kurslängd, schemaupplägg samt innehåll planeras i samråd med läraren och anpassas efter era specifika behov och förkunskaper. Oavsett inriktning vävs kulturella aspekter och normer alltid in, som en naturlig del av undervisningen.

Instituto Cervantes kan erbjuda specialanpassade kurser för företag där eleven/eleverna själva väljer inriktning, nivå, intensitet och studietakt. Kursen anpassas efter elevens specifika behov och kunskaper och dess längd och schemaupplägg planeras i samråd med eleven. Oavsett inriktning vävs de kulturella aspekterna och koderna alltid in som en naturlig del i undervisningen.

Lektionerna kan antingen äga rum i Instituto Cervantes lokaler eller på plats hos företaget. Denna typ av kurs riktar sig till helt nybörjare, till de som använder spanskan i sitt arbete och behöver förbättra sina kunskaper eller till de som inte vill eller har möjlighet att gå en reguljärkurs. Kurserna ges även i form av privatundervisning där det erbjuds största flexibilitet när det gäller kursupplägg och planering samt tider och lokaler för lektionerna.

Är du yrkesverksam inom en viss bransch och saknar en spanskakurs som tar upp just det som behövs för att kommunicera med kollegor, kunder och andra intresserade inom ditt specifika fackområde? Då har du möjlighet att läsa en skräddarsydd kurs med specifikt innehåll för just din yrkeskategori.