Instituto Cervantes

Instituto Cervantes är en icke vinstdrivande organisation som grundades 1991 av spanska staten i syfte att främja det spanska språket samt spansk och latinamerikansk kultur runt om i världen. Arbetet leds av en styrelse bestående av ett trettiotal representanter från den spanska och latinamerikanska kultur- och litteraturvärlden.

Språk på lektionerna

Instituto Cervantes samarbetar med universitet, museer, biografer, gallerier, teaterhus, förlag och andra kulturinstitutioner såväl i Sverige som i Spanien och Latinamerika. Vi fungerar som en mötesplats för specialister från olika ämnesområden och bjuder kontinuerligt in forskare och författare till samtal, debatter och föreläsningar kring litteratur, lingvistik, konst, film, historia och mycket annat.

I det omfattande kulturprogrammet erbjuds aktiviteter med anknytning till teater, dans, musik, litteratur, konst, arkitektur och gastronomi från den spanskspråkiga världen.

Skräddarsydda kurser och privatlektioner i spanska

Kulturella aktiviteter har generellt fri entré men begränsat antal platser